Doğalgaz Yenilenebilir Mi?

Dünyada yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olduğundan bahsedebiliriz. Bu yenilenebilir ve yenilenemez olma durumu tanımlarına göre ayrılmaktadır. Bu makalede de sizlere ilk olarak yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından ve daha sonra doğal gazın hangi türe ait olduğundan biraz bahsedeceğiz.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Doğada sürekli olarak devam eden süreçlerden bahsetmek mümkündür. Bu süreçlerde kendini yenileyen enerji kaynakları mevcuttur. Aslında bu enerji kaynakları oldukça tanıdığımız enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları kendilerini tükenme hızına göre daha çabuk bir şekilde yenileyen kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu enerji kaynakları doğada yaşamış olan ve yaşayan bizler yani insanlar ve hayvanlar tarafından tamamen tükeninceye kadar kullanılamaz. Yani kalıcı bir şekilde ortadan kalkmaz. Bu enerji kaynakları nelermiş bir onlara bakalım.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Bu enerji kaynaklarına bakacak olursak;

 • Güneş
 • Rüzgar
 • Hidrolik
 • Jeotermal
 • Biokütle
 • Dalga
 • Gel-git

Bu enerji kaynakları kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Baktığımızda örneğin; bir rüzgar enerjisi ile çalışan teknolojik olarak üretilmiş bir araç bu rüzgar enerjisi ile kıyaslanamaz. Yani rüzgar enerjisi asla bitmez. Gördüğümüz gibi doğal gaz enerjisi ise bunlardan biri değildir. O zaman doğal gazın yenilenemez bir enerji kaynağı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Peki, bu yenilenemez enerji nedir ve bunların türleri nelerdir onlara bir bakalım.

Yenilenemez Enerji Nedir?

Bu enerji kaynağı ise yenilenebilir enerjinin tam tersi olarak karşımıza çıkar. Yani sürekli olarak sürdürebilir enerji değildir. Bu enerji kaynağı belli bir süre sonra tükenecektir. Tükenmesi engellenemez ama dünya üzerindeki rezervleri bulunarak çoğaltılması sağlanabilir. Ama tabi ki bu onların da tükenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu kaynakların çoğu fosil yakıtlar tarafından oluşurken bir kısmında da nükleerden bahsetmek mümkündür. O halde bu yenilenemez enerji kaynakları nelerdir onlardan bahsedelim.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Bu yenilenemez enerji kaynaklarını sıralayalım. 

Şu şekilde;

 • Taş kömürü
 • Linyit
 • Asfaltit
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Nükleer enerji
 • Turba
 • Antrasit

Bunlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde hemen hemen hepsinin varlığından bahsetmek mümkündür. Gördüğümüz üzere doğalgaz yenilenemez bir enerji kaynağıdır diyebiliriz.

Doğalgaz Nedir?

Doğalgaz insanlık tarihinde geçmiş yıllardan beri kullanılmaktadır. Bugün kullanılan haline gelmesi ise 1816 yılında Amerika’da başlamıştır. Burada ise sokak lambaları doğal gaz ile aydınlatılmaya başlamıştır. Doğal gazın tüketim oranı dünyada %22 olarak bir kısmı kapsamaktadır. 

Artık evlerde ve iş yerlerinde ve birçok alanda doğal gazın kullanıldığını görebiliriz. Bu doğal gazın ısınma olarak kullanılması%75 oran şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında %20 oranında ise elektrikte kullanıldığınız görebiliriz. Doğal gaz katman içerisinde organik olan madde ve benzeri şeylerin ayrışmasıyla oluşmuştur.

Türkiye ve Doğalgaz

Ülkemizde ekonomik olarak ilk doğal gaz kullanımı Trakya ilinde ortaya çıkmaktadır. Hatta Trakya’da Kırklareli-Babaeski Kumrular adlı köyde 1970 yılında ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’de doğal gaz rezervlerinin fazla olmadığını söylemek mümkündür. Tüketimde ise en çok Rusya, İran ve Azerbaycan ülkelerinden yapılan doğal gaz ithalatından söz edebiliriz.

Türkiye’deki Doğalgaz Santralleri

Ülkedeki doğal gaz santrallerine bakacak olursak;

 • Sakarya
 • İzmir
 • Bursa
 • İstanbul
 • Kırklareli
 • Antalya
 • Balıkesir
 • Kırıkkale
 • Hatay
 • Samsun

Bu illerde santraller bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olan doğal gaz yatakları ise Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Siirt ve Batman illerinde bulunmaktadır. Depolanma alanları ise Silivri ve Tuz Gölü karşımıza çıkar.

Bir Cevap Yazın