Yenilenebilir Enerji Kaynakları Mühendisliği

Dünyada, en büyük problemlerden birisi enerji kaynaklarının yönetimi ve enerji ihtiyacının karşılanmasıdır. Enerji kaynaklarının kullanılması, enerjinin üretilmesi ve sınırsız kaynaklarla enerjinin elde edilebilmesi için mühendislik çalışmaları yapmak gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları mühendisliği alanında eleman yetiştirmek için Üniversitelerde yeni bölümler açılmaya başlamıştır. Dünya genelinde enerjinin en büyük ihtiyaç olduğu ve çevreyi koruyarak yeni sistemlerin geliştirilmesi gerektiği için bu mühendislik bölümleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Her ülkenin ve bölgenin coğrafi yapılarından faydalanarak yapılabilecek yenilenebilir temiz enerji sistemleri bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Üretilen enerji, kaynağı tüketilmeden tekrar yenilenebiliyorsa o yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanabilecektir. Yenilenebilir enerjiler, insanlar, hayvanlar ya da tesisler tarafından kalıcı olarak tüketilemez. Fosil yakıtlar ile elde edilen enerjiler, zamanla tükenmeye yüz tutmaktadır. Enerji mühendisleri, enerji kaynağı tükenmeyen, sınırsız ve çevre kirliliği oluşturmayan sistemler geliştirmeye çalışırlar. Yeşil enerji olarak adlandırılan çevre dostu tüm enerji kaynakları kullanılarak, elektrik ve ısı enerjisi elde edilebilir. Kısaca, kullanılan kaynakların tükenme ihtimali olmayan ve tükenme hızından daha kısa sürede kendisini yenileyebilen enerji kaynaklarını kullanmak gerekmektedir. Enerji mühendisliği çalışmaları ile güneş, rüzgar gibi doğal kaynaklar enerjiye dönüştürülebilir.

Enerji Kaynaklarının Önemi

İnsanlığın enerjiye ihtiyacı her zaman olacaktır. Önemli olan gelecek nesillere ihtiyaçları olan enerjiyi çevreye zarar vermeden üretebilmek ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlayabilmektir. Enerji kaynaklarının devamlılığı, enerji ihtiyacının karşılanması için büyük öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları mühendisliği doğru yatırımların yapılmasını ve sürdürülebilir sistemlerin kaynakların kullanılabileceği sistemlerin geliştirilmesi ve enerjinin daha ucuza üretilebilmesi konularını araştırmaktadır. 

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi;

 • Sürdürülebilir enerji kaynakları ile ülke kalkınmasına katkı sağlanır
 • Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar azalır
 • Dışa bağımlılık azalır
 • Yerli kaynakların geliştirilmesini sağlar

Doğada kendiliğinden oluşan güneş, rüzgar, dalga gibi enerji kaynakları kullanılarak, elektrik enerjisinin üretilmesi enerji maliyetlerini düşürecek, enerjinin devamlılığını sağlayacaktır.

Enerji Mühendisliği

Üniversitelerde, enerji sistemleri mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Birçok kişi mühendislik bölümlerini birbiri ile karıştırır ve makine mühendisliği ile enerji mühendisliğini bir görebilir. 

Ancak sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve yönetimini amaçlayan enerji kaynakları mühendisliği, elektrik mühendisliği ile eş değer bir konumdadır. Doğada kendiliğinden oluşan enerjileri tespit etmek ve yeni sistemler ile bu enerjiyi dönüştürerek elektrik enerjisine, ısı enerjisine dönüştürmeye çalışırlar. Hem enerji uygulamaları hem de mekanik tesisat ve enerji dağılım sistemleri üzerine eğitimler görülür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerjiler, sonsuz olan ve doğada kendiliğinden bulunan kaynaklardır. Birçok etken kendiliğinden kinetik enerji oluşturur ve çeşitli şekilde bunu deşarj eder. Kinetik enerjiyi, potansiyel enerjiye çevirmek için santraller kurulması gerekiyor. 

Sınırsız ve temiz enerji kaynakları şunlardır;

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Dalga enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Hidrojen enerjisi
 • Hidroelektrik enerji

Yenilenebilir enerjiler olarak bilinen bu kaynaklar, sonsuzdur ve özel yapılar ile elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Yeni teknolojiler geliştirerek, enerji dönüşümü sağlanmalı ve tüm alanlarda ihtiyaç olan elektrik enerjisi en ucuz şekilde üretilebilmelidir.

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında en geliştirilebilir sistem güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistemlerdir. Enerji kaynakları mühendisleri yaptıkları çalışmalar ile solar paneller sayesinde, güneşten gelen fotonları, ısı ve elektrik enerjisine dönüştürebiliyorlar.

Güneş enerjisinin çevreye hiçbir olumsuz etkisi yoktur ve en temiz enerji kaynağıdır. Yeni geliştirilen teknolojiler ile ilk kurulum maliyetleri giderek düşürülmektedir. Sadece ilk kurulum anında yüksek maliyetli yatırımlar yapılır ve üretilen enerji kısa sürede karlılığa dönüşmeye başlar.

Bir Cevap Yazın