Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kısaca Anlatım

Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve sürekli kullanıma dayalı enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynağı bu enerjinin açığa çıkmasını sağlayan kaynağa denir. Yenilenebilir enerji kaynakları çeşidi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları başlıca şunlardır; güneşten el de edilen güneş enerjisi, rüzgardan el de rüzgar enerjisi, okyanus denizlerden el de edilen dalga enerjisi, biyolojik canlı atıklardan elde edilen biyokütle enerjisi, yer altı sularından ve yer altı kaynaklarından el de edilen jeotermal enerji, sulardan ve akarsulardan elde edilen son enerji türü de hidrolik enerjisi bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji bir diğer adı ile sürdürülebilir enerjinin insan yaşamına büyük katkısı bulunmaktadır. 

Geçmiş tarihlere göre yenilenebilir enerji tüketiminin arttığı günümüzde enerji ihtiyacımızın yüksek bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları diğer yenilemez enerji kaynaklarına göre çevreye verdiği zararları minimum seviyeye indirmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, günümüzde enerji üretimi için oldukça kullanışlı hale gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özelliklerinden biri daha düşük maliyet ile daha fazla enerji sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin diğer sebebi ise geçişe bakıldığında enerjinin git gide azalmasıdır. Eskiye nazaran günümüzde enerji ihtiyacına fazlasıyla ihtiyaç duymaktayız. Bu enerjinin üretilebilmesinin en kolay yolu ise elimizde olan kaynakların kullanımıdır. Peki, bu kaynaklar nelerdir?

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, kullanım açısından ve maliyet yapısı ile oldukça ekonomik enerji sistemidir. Güneş enerjisinin, çevreye hemen hemen hiç zararı olmaması nedeni ile oldukça temiz enerji kaynağıdır. Güneş enerji sistemi, güneşe dayalı olduğundan verimi konusunda ne bir şey söylemek mümkün değildir. 

Bu yüzden güneş enerjisi için bazen yüksek enerji bazen az enerji elde etmekten bahsedebiliriz. Güneş enerji sitemleri genellikle ısınmak için kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden bazı zamanlar hiç üretim alınamaz. Özellikle kış aylarında güneşin kendini gösterdiği zaman sayısı yaz aylarına oranla oldukça azdır. Bu yüzden güneş enerjisi sisteminin verimli olup olmayacağı kolaylıkla kestirilemez.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, dünya üzerinden hemen hemen her yerde enerji sağlayabilecek bir yenilenebilir kaynak türüdür. Rüzgar enerjisinin en önemli özelliklerinden birisi enerji üretiminde dışa bağımlı olmayı ortadan kaldırır. Maliyet açısından bakarak rüzgar enerjisi konusun gelişen teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgar enerji maliyeti her geçen gün bir nebze düşmektedir. Rüzgar enerjisinin kullanımı için rüzgar tribünleri kurulmalıdır. Bu rüzgar tribünleri geniş alanlara kurulmak zorundadır ve verimleri de düşüktür.

Hidrolik Enerji

Hidrolik enerji kaynağı yüksek miktarlara kadar enerji üretimi yapabilmektedir. Bir diğer en önemli özelliği ise devre dışı bırakılma özelliğidir. Diğer enerji kaynaklarından farklı olarak hidrolik enerji anında devre dışı bırakılabilme özelliği ile diğer enerji türlerinden ayrılmaktadır. Hidrolik enerjinin dezavantajı çok yüksek maliyetler ile kurulmasıdır ve kurulum süreci diğer enerji kaynakları kadar kolay ve kısa süreli değildir, uzun süre gerektirir. Ayrıca deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde sel ve taşkın riski yüksektir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi günümüzde hemen her alanda kullanılmaktadır. Ortalama sıcaklığın ve düşük bir ışığın bulunduğu ortamda biyokütle enerjisinden verim almak söz konusu olur. Biyokütle enerjisinin en fazla ihtiyaç duyduğu şey su miktarıdır. Aşırı su tüketimi yaparak enerji elde edilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji ise maliyeti oldukça düşük olan ve kısa sürelerde kurulabilen enerji türüdür. Bu enerjinin açığa çıkması zararlı maddelerin ortaya çıkmasına ve kirliliğe neden olur.

Dalga Enerjisi

Dalga enerjisi, deniz ve okyanuslar aracılığı ile elden edilen enerji türüdür. Bu yüzden hava koşullarının değişmesi ile çabuk kirlenmeye neden olabilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına aynı zamanda temiz ve maliyeti az olduğu için yeşil enerji kaynakları da denilmektedir.

Bir Cevap Yazın