Yenilenebilir Enerji Devlet Alım Fiyatı

Ülkemizde, enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli teşvik destekleri verilmektedir. Özel kuruluşlar tarafından daha çok güneş enerji sistemleri kurularak, elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Üretilen elektriğin devlet tarafından satın alınması ve yatırımcıların zarar etmemesi için belirli satın alma prosedürleri hazırlanmaktadır. Devlet teşviki ile yapılacak olan yatırımlara 1 MW GES tesisi kurulumu ile başlanabiliyor. Enerji üretimi ve enerjiye olan ihtiyaca göre devlet her yıl yenilenebilir enerji teşvik ve alım fiyatlarını belirlemektedir.

Güneş Tarlası

Sürdürülebilir enerji kaynağı olan güneş sisteminden faydalanılarak, enerji üretmek için güneş tarlası kurulumları yapılmalıdır. Yeşil enerji kaynağı güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, güneş panelleri ile yapılmaktadır. Devlet teşviki alabilmek için çeşitli işlemlerin yapılması gerekiyor.

Bunlar;

 • Güneş tarlası arazisinin tespiti
 • Enerji kurumlarından gerekli izinlerin alınması
 • Enerji şirketlerine başvuru
 • Kurulum ve finansman işlemleri

Güneş tarlası kurulumu için seçilen arazinin güney cephe olması, yakınlarında su kanalı, verimli tarım alanı olmamalıdır. Trafon merkezine olan uzaklığı en fazla 20 km olmalıdır. Trafo merkezine 20 km’den uzak olan araziler için elektrik üretim lisansı verilmeyecektir. Kurulum ve başvuru öncesinde tüm kriterler hesaplanmalıdır.

Devlete Elektrik Enerjisi Satmak

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılarak, elektrik enerjisini üretmek, hem ülke ekonomisine hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır. Güneş enerji tarlasına kurulacak olan paneller ile üretilen elektrik enerjisi, oluşturulan akü sistemlerinde depolanabilmektedir. Gerekli kurulumlar yapıldıktan sonra enerji dağıtım şirketleri ile yapılacak anlaşma ile elektrik satım işlemleri yapılabilir. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji devlet alım fiyatları her yıl güncellenmektedir. 

Kurulum yapan kişi ve firmalar, devletten hibe ve teşvik alarak yatırımlarını yapabiliyorlar. Üretmiş oldukları ve düzenli olarak sattıkları elektrik enerjisi miktarına göre elektrik dağıtım şirketinden paralarını alırlar. Fosil yakıtlar ile enerji üretiminde, çevre kirliliği ve sistem bakımı maliyetleri yüksektir. Yenilenebilir enerji sistemleri çevre dostu ve sürdürülebilir olduğu için teşvik edilmektedir.

Yenilenebilir Enerjide Devlet Teşvikleri

Ülkemizde, enerji verimliliği alanında yatırımların artırılabilmesi için çeşitli kurumlar tarafından, teşvik, hibe ya da faizsiz kredi destekleri verilmektedir. Verilen destekler, enerji verimliliği alanında yatırımların yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde birçok banka güneş enerji sistemleri kurulumu için finans desteği vermektedir. Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu daha kolaydır ve kısa sürede elektrik üretimi yapılmaya başlanabilmektedir. Özel kuruluşlar tarafından sistem kurulumu yapıldığı ve devlet sadece aldığı elektrik enerjisi için ödeme yaptığından, daha karlı görmektedir. Yatırımların özel kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak için çeşitli teşvikler sağlıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ülkemiz, coğrafi konumundan dolayı tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Önemli olan uygun teknoloji ile yatırımların yapılması ve elektrik enerjisine dönüşüm sağlanmasıdır. 

Yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynakları şunlardır;

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Hidrojen enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Dalga enerjisi
 • Hidroelektrik enerji
 • Biyokütle enerjisi

Güneş enerji sistemi ve diğer sistemlerin kurulumu için ülkemizde, yeni teşvikler oluşturulmaktadır. Yapılacak olan yatırımlar sonucu üretilen elektrik enerjisi, devlet tarafından satın alınarak, tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Devlet Alım Fiyatı

Türkiye’de güneş enerji sistemleri desteklenmekte ve yatırımcıya üretilen elektriğin önemli bir bölümünü satın alacağı garantisi veriliyor. Girişimci elektriği üretir, devlet satın alır. Devlet güneş enerjisi ya da diğer enerji kaynakları ile üretilen elektriği KW başına ödeme yaparak satın alıyor. Sürdürülebilir enerji kaynakları ile üretilecek elektrik enerjisi için satın alma fiyatları her yıl güncellenmektedir. Fiyat belirleme yöntemleri ilgile yönetmeliklerle belirlenmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi için 13.3 cent ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Bir Cevap Yazın