Basit Yenilenebilir Enerji Projeleri

Devletler uluslarının taleplerini karşılarken kendi öz kaynaklarının yanında yabancı ülkelerden ithal ettiği ürünlere de ihtiyaç duyarlar. Bunun için çeşitli projeler geliştirerek bu talepleri karşılamaya çalışırlar. Enerji konusu da bu taleplerin karşılanması için devletlerin önemli bir kaynak ayırdığı bir alandır.

Bu açıdan, enerjiyi eğer devletin kendisi bizzat üretmiyorsa satın alma yoluna gider. Eğer bir ülke vatandaşlarından aldığı vergilerle dış ödemeleri gerçekleştirmek zorunda kalıyorsa bu durum refahı olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan enerji ödemeleri için alternatif olan yeşil enerji yani yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilmelidir. Bunun için bizzat devlet kurumları yenilenebilir enerji projelerine imza atarken vatandaşların da üretimine destek vererek bunu ülke geneline yaymak isteyebilir.

Örnek olarak güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil üretilmişse bunun teşvik edilmek suretiyle seri üretimi yaptırılabilir. Bu yazıda, genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerjinin faydalarına ve basit yenilenebilir enerji projelerine odaklanılacaktır.

Devlet Kurumlarından Teşvik Yoluyla Geliştirilen Yenilebilen Enerji Yatırımları

Yenilenebilir enerji konusunda önemli çalışmalar yapan mühendisler projelerini hayata geçirmek için doğal olarak bir bütçeye ihtiyaç duyuyorlar. Üzerinde çalışılan proje bir şekilde teşvik kazanması için ikna edici, çevreye zararı olmayan ve tamamen ulusal kaynaklar kullanılarak üretilmiş olması gereklidir.

Bunun için projenin bilimsel bir değer taşıması, sürdürülebilir olması ve ekonomik olması da önemlidir. Bu nitelikleri taşıyan projeler önemli bir teşvik alarak üretime geçecektir. Ülkemizde bilimsel çalışmalara verilen destekler de önemli oranda artmış bulunuyor. Özellikle üniversitelerde yapılan çalışmalara ciddi bir destek veriliyor ve genç insanların yaratıcı fikirleri saygı görüyor.

Belediyelerin Basit Yenilenebilir Enerji Projelerine Desteği

Belediyeler son yıllarda yaptıkları çalışmalarla yeşil enerji projelerine önemli yatırımlarda bulunuyor. Örnek olarak İzmir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmalar kayda değer bir başarı olarak sunulabilir. İzmir Belediyesi elektrikle çalışan halk otobüslerini hizmete sunarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı en aza indirgemeyi başarmış durumda.

Buca’da bulunan güneş panellerinin yardımıyla üretilen elektrik, halk otobüslerin çalışması için kullanılıyor ve bütçeye önemli bir destek kazandırıyor. Buna ilave olarak aydınlatma için güneş enerjisi yardımıyla çalışan lambaların sokak ve caddelere inşası için çalışmalar da çoktan başlamış durumdadır. Bu sayede önemli bir oranda tasarruf sağlanırken devletin dış borcunun da azalması sağlanıyor.

İzmir Belediyesi bunun yanında park ve bahçelerin aydınlatmalarında, şantiyelerin kullandığı elektriğin üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıyor. İzmir’de verilen bu teşviklerin ülke geneline yayılması ve belediyelerin bu tip yatırımlara verdiği desteği arttırması gereklidir.

Mersin Belediyesi de trafik lambalarının güneş enerjisiyle çalışması için gerekli altyapıyı oluşturdu ve kentin tamamında güneş enerjisiyle çalışan trafik lambaları kuruldu. Bu sayede tamamen yerli olan bu projelerle ithal etmek zorunda kalınan fosil yakıtlar alınmak zorunda kalınmıyor ve milli kaynaklar ülke içeresinde halkın ihtiyaçları için kullanılmış oluyor.

Yenilenebilir Enerji Konusunda Verilecek Eğitimler

Ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde verilecek eğitimlerle çocuk ve gençlerin bu konuda eğitilmesi sağlanabilir ve ileride yapılacak çalışmaların altyapısı sağlanmış olur. Türkiye kendisine yeten bir enerji birikimine sahip değildir ve her yıl hatırı sayılır bir miktarda yabancı ülkelere enerji konusunda ödemeler yapılıyor.

Bunu azaltmanın yolu olarak da genç insanların yerli kaynakların verimli ve halkın refahı için kullanılması noktasında bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu şekilde, gençler hem ülkesinde sahip olduğu çevre konusunda bilinçli olmaları sağlanacak hem de iklim değişikliğinin sonuçlarından haberdar olacak ve bunu engellemek için çeşitli basit projelere imzalarını atacaklar.

Bir Cevap Yazın