Doğal Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İnsanlık tarihinde enerji ilk çağlardan beri önemini hiç yitirmemiştir. İlk canlıdan itibaren hücre içinde bile enerji çok değerlidir. Enerji ihtiyacı

Devam

Yenilenebilir Enerji Kullanan Ülkeler

Yenilenebilir enerji fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yönelen kaynaklardandır. Yenilenebilir siz tüketirken kendini yeniler ve bu sayede asla tükenmez.

Devam

Yenilenebilir Enerji Santralleri

Yenilenebilir enerji santralleri de sürekli devam eden doğal süreçlerde var olmuş enerji akımından elde edilmektedir. Günümüzde ise küresel enerjinin de

Devam

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Yenilebilir enerji ve yeşil enerji üretimi doğal kaynaklardan üretilen doğal kaynak enerji akışından faydalanılan bir enerjidir. Diğer bir deyişle yenilebilir

Devam

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Son Yıllarda Yapılan Çalışmalar

Yenilenebilir enerji elde edilirken bu enerjinin temini için sürekli devam eden doğal süreçlerden faydalanılır. Yenilenebilir Enerji Türleri Çok az karbon

Devam

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hangi Şehirlerde Kullanılır?

Şehirleşme ve artan nüfus gibi birçok sebeplerin gelişimine bağlı olarak ülkemizde enerji tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu tüketimi karşılamak

Devam