Dünyada Hidroelektrik Enerjisi Kullanımı ve Önemli Santraller

Hidroelektrik, dünyada ve ülkemizde son derece önemli bir enerji santrali çeşididir. Suyun gücünden geliştirilen bu sistemler, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Kirlenen ve küresel ısınmanın etkisiyle değişen dünyamızda, hidroelektrik üretmek hem çevreye çok daha faydalı hem de geleceğimize yönelik atacağımız adımları işaret etmektedir. Çevremizi daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için çevreci ve yenilenebilir enerjilere dönmeliyiz.

Hidroelektrik Santrallerinin Diğer Faydaları

Dünya üzerinde pek çok ülkenin kullandığı hidroelektrik santrallerinin en önemli ihtiyacı sudur. Bu da yer altı ve yer üstü kaynaklarının doğru şekilde kullanılmasına ve devamında da yağışa bağlıdır.

Ülkemizde ve dünyada kurulan hidroelektrik santralleri enerji üretmenin yanında:

 • Taşkınları önlemede,
 • Sulamada,
 • Su ürünlerini geliştirmede,
 • Turizmde,
 • Ulaşımda pek çok fayda sağlamaktadır.

Suyun enerjiye dönüştürülebilmesi için depolama ve boşaltılma için iki farklı sistem kurulur. Bir alanda depolanan yağmur ve su kaynağı, hızla diğer alana aktarılırken, enerjisinden faydalanılarak elektrik üretilir. Dünya üzerinde ve ülkemizde yer alan hidroelektrik santralleri, şehirlerin çok büyük oranda enerjilerini sağlamaktadır.

Dünyadaki En Büyük Beş Baraj

Dünyadaki hidroelektrik santralleri, büyüklüklerine ve enerji üretme kapasitelerine göre sıralanmaktadır. Aldıkları su miktarı ve enerji üretimi bu santrallerin kullanılma oranlarını artırmaktadır.

Dünyamız üzerinde en büyük olarak bilinen santraller:

 • Çin’deki Üç boğaz barajı,
 • Brezilya Paraguay sınırındaki Itaipu barajı,
 • Çin’deki Xiluodu barajı,
 • Venezüella’daki Guri barajı,
 • Brezilya’daki Tucurui barajı olarak bilinmektedir.

Ormanları ve su kaynaklarıyla bilinen bu ülkeler, yağmur sularını ve yeraltı sularını baraj alanlarında depolayarak, potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirmekte, bundan da elektrik üretimi sağlamaktadır. Ülkemizde de pek çok baraj santrali bulunmaktadır.

Diğer Doğal Enerji Kaynakları

Dünyamızı kurtarmanın yanında kendi enerjisini yine doğal yöntemlerden elde etmek de önemli bir gelişmedir. Düzenli olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, dünyamızın kirlenmesini de durduracak ve bizlere daha yaşanabilir bir dünya sağlayacaktır. Enerji sistemleri arasında en çok tercih edilen hidroelektrik santrallerinin yanında rüzgar türbinleri ve güneş enerjileri de yer almaktadır. Dünyamızın ve doğanın bizlere sağladığı kaynakları doğru kullanarak, yer altı kaynaklarını tüketmeden de enerji ihtiyacımızı giderebilmekteyiz.

Ülkemizdeki Baraj ve Hidroelektrik Santralleri

Dünyanın küresel ısınmanın içerisinde olması ve bunu tersine çevirmenin zorlaşmasıyla birlikte insanlar artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yüzlerini çevirmektedir. Ders müfredatında gördüğümüz büyük hidroelektrik santrallerimiz, ülkemizin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır.

Bu barajlarımız:

 • Atatürk barajı,
 • Karakaya barajı,
 • Keban barajı,
 • Altınkaya barajı,
 • Birecik barajı,
 • Deriner barajı olarak bilinmektedir.

Bu barajlarımız ve hidroelektrik santrallerimiz sırasıyla; Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, Şanlıurfa ve Artvin’de yer almaktadır. Ülkemizin yüksek su debisi olan ve baraj yapmaya elverişli alanlarına konumlandırılmış santrallerimizle, çevremizdeki yenilenebilir enerjilerin faydasını görmekteyiz.

Santrallerin Faydaları

Dünyada ve ülkemizde, hidroelektrik santraller pek çok sebeple tercih edilmektedir. En büyük ve önemli nedeniyse ekonomik olmasıdır. Yeryüzünde var olan sularla elektrik üretimi gerçekleştiren bu santraller, ekonomiye de katkı sağlamaktadır.

Dünya genelinde yaygın olması da ülkelerin bu teknolojiyi kullanmasını sağlamaktadır. Dünyamızı ve çevremizi koruduğu için çevreci olarak bilinmektedir. Diğer santraller gibi bir enerji gideri olmaması, yakıt ikmali gerekmemesi de hidroelektrik santrallerini popüler yapmaktadır. Çok yüksek verime sahip olan HES’ler, yüzde doksana kadar enerji üretimi sağlamaktadır.

Kurulduğu bölgedeki yöre halkına da gerekli faydaları sağlar, sulama sistemlerinde de son derece faydalıdır. Kurulduğu ülkede, geri ödemesi beş ile on yıl içerisinde olduğu için kısa sürede kendi giderini çıkartmaktadır.

Bir Cevap Yazın