Çatıda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen ve büyük öneme sahip olan güneş enerjisi ile geniş arazilerde bulunan tarlaların yanı sıra iş yer, ev, dinlenme yerleri ve park gibi. Bu yapılara ve buna benzer yapıların çatılarına yerleştirilecek sistemler sayesinde elektrik enerjisi üretimi artık mümkün hale gelmiştir. 

Çatı üzerine yerleştirilecek olan güneş panelleri sayesinde elektrik üretimi olanaklı hale gelmektedir. Üretilen elektrik enerjisi ise üretim kapasitesine ve bina ihtiyacına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bina ihtiyacından fazla elektrik üretimi sağlanabilirse fazla üretilen elektrik enerjisi elektrik şebekelerine satılabilmektedir.

Çatıya yerleştirmiş olduğunuz güneş elektrik üretim panelleri sayesinde üretilen ortalama elektrik gücü 10 kilowatt olmaktadır. Bu elektrik üretimi büyük çaplı çatılarda ise 100 kliowatta kadar çıkabilmektedir. 

Güneş panelleri yardımı ile üretilecek elektrik enerjisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; elektriğin depolanmış olduğu akünün, şarj kontrol cihazlarının ve elektrik enerjisini şebeke enerjisine çevirme işine yarayan çevirici araçların kablolama yapılması ve sistem güvenliği için gerekli ekipmanların kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şebeke elektriğinin güneş panelleri sayesinde çevrilmesi işlemi sırasında farklı sigorta bağlantıları yardımı ile elektrik akımının güçlendirilmesi gerekir.

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi ve Kurulumu Nasıl Yapılır?

Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik enerjimizi kendimiz üretebiliriz. Bunun yapmamız gereken yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sayesinde nasıl elektrik üretebiliriz? Sorusuna cevap vermeliyiz.

Güneş enerji sistemi ile elektrik üretimi şu şekilde yapılır:

  1. Güneş enerji sistemi kurmak için öncelikle kurulacak olan sistemin fizibilite çalışmalarının yapılması daha sonra da maliyetinin hesaplanması gerekmektedir.
  2. Gerekli ekipmanlar yardımı ile güneş enerjisinden elde edilecek elektrik enerjisinin şebeke elektriğine aktarım yapılabilir.
  3. Güneş panelleri; monokristal, polikristal, ince film ve esnek çeşidi olarak 4 çeşide ayrılmaktadır. Güneş enerjisi yardımı ile elektrik üretimi yapmak isteyen elektrik üreticilerinin bu 4 üründen kendine en uygun ve maliyeti en az olanı seçmesi gerekir.
  4. Güneş enerjisi üretilirken elektrik enerjisine çevrilene kadar kablolarda ve ortam sıcaklığının artması sonucu olumsuz etkilere neden olur. Mesela, panelin gölgede kalması ya da panelin üstünün tozlanması gibi durumlarda elektrik enerjisi verimin de kayıplar olabilir.
  5. Daha sonra üretilecek elektrik akımına uygun akü, çevirici ve şarj kontrol seçimi yapılmalıdır. Bu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken husus ise solar sisteminin çevre faktörlerinden daha az etkilenmesinin sağlanması için az etkilenme özelliğine ve derin deşarja dayanıklı olan aynı zamanda deşarj ömrü uzun olan aküler tercih edilmelidir. Önerilen akü ise genellikle jel akü çeşitleridir.
  6. Çevirici veriminin çok yüksek olması gerekir. Şarj izleme ve kontrol sağlama amacıyla aynı şekilde düzgün ve kaliteli ürün seçimi yapılmalıdır.

Ön Çalışmalar tamamlanması ile birlikte kurulum aşamasına geçilebilir. Kurulum aşamasında ise çatı üzerinde bulunan güneş panellerinin veriminin artırılması amacı ile çatı üzerindeki eğimin iyi hesaplanması gerekir. 

Ayrıca yıl boyunca sabit kalacak şekilde güneş panellerinin minimum açılarının ortalaması ile maksimum açılarının ortalaması 40 derece olarak belirlenmelidir. Kurulum esnasında güneşin gün içindeki hareketleri, güneş panellerinin kirlenmesi, güneş panelleri üzerine gölge yapacak cisimlerin varlığı tespit edilmeli ve ona göre bir önlem alınmalıdır. 

Güneş panelleri üzerine biriken karlar, tozlar ve güneş panellerinin ışığı alamaması sonucu güneş enerji panellerinde elektrik üretim veriminin düşmesine yol açar. Kurulumu tamamlanan güneş enerji paneli kullanıma hazır hale gelir ve güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapmaya başlayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın